พันธกิจต่อสังคม

เป้าหมายหลักของเรา

ที่ สยาม ไวเนอรี่ เราเต็มที่กับการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมด้วยโครงการและงานอาสาสมัครมากมายในภาคพื้นที่ สำหรับเราความสำเร็จทางธุรกิจไปไกลกว่าเรื่องเงิน เรามีการตรวจสอบสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ส่วนรวมและปัญหาข้องใจต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

product of โครงการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการมากมายของเรามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบทในไทย

ห้องสมุดก้อนดิน

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

product of โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เราเชื่อว่าหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลผืนดินที่เพาะปลูกเป็นอย่างดี สยาม ไวเนอรี่ ของเรา ความยั่งยืนของผืนดินและสิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่มาก่อนเสมอ

กุยบุรี

โครงการพัฒนาโพรงรังเทียมนกเงือกจากถังไวน์เก่า

โครงการ ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์

รีไซเคิล

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

product of กิจกรรมที่กำลังมีอยู่

กิจกรรมที่กำลังมีอยู่

ข่าวอัพเดทเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของเรา

การบริจาคเสื้อผ้า

กิจกรรมที่กำลังมีอยู่

product of ดื่มอย่างรับผิดชอบ

ดื่มอย่างรับผิดชอบ

เรารู้ดีว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสนุกจะต้องดำเนินไปควบคู่กับความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เรามุ่งหวังที่จะสร้างความรับผิดชอบต่อการดื่มในกลุ่มพนักงานและลูกค้า

ดื่มอย่างรับผิดชอบ