โครงการอาหารกลางวัน

เจริญรอยตามหลักโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ได้ด้วยความพอเพียงด้วยตัวเองอย่างแท้จริง จากพืชผักที่ปลูกด้วยมือ และไข่ไก่ที่สามารถขายสู่ตลาดและสร้างรายได้หรือใช้ในการปรุงอาหารสำหรับนักเรียน

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image