ต้านภัยหนาว

บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด มุ่งมั่นและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่องด้วยการแสดงตนที่พร้อมจะดูแลสังคมอย่างจริงใจ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร และห่างใกลทั่วประเทศ กับโครงการ "การเดินทางของไออุ่น ซึ่งได้ดำเนินการมาถึง 6 ปี โดยร่วมกับ อาสาสมัครจากภายในองค์กร และผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงาน และชมรมต่างๆ ร่วมเดินทาง มอบผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว จนถึงมือ แก่เด็กนักเรียน และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นทีที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image