ประมวลภาพกิจกรรม "การเดินทางของไออุ่นปีที่ 11" ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนพนักงานจากกลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ผู้มีจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางของไออุ่นปีที่ 11 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแสนสุข อ.แม่จัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านใหม่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยช่วงเช้าอาสาสมัครได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านแสนสุขจำนวน 70 ผืน, ตัวแทนจากมูลนิธิไร้พรหมแดน จ.เชียงใหม่ 150 ผืน, เด็กนักเรียนจากศูนย์เยาวชนเรียนรู้ฯ จำนวน 80 ผืน และยังมอบให้แก่มูลนิธิพัฒนาลุ่มแม่น้ำคำ เพื่อนำไปมอบแก่ชาวบ้าน ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง อีก 150 ผืน ทั้งนี้ในช่วงบ่ายเหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันปรับปรุงและทาสีอาคารเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านใหม่ เพื่อน้องๆ จะได้มีสถานที่ในการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ได้มีการมอบกระเป๋านักเรียน จำนวนรวม 70 ใบ และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจากศูนย์เยาวชนเรียนรู้ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านใหม่อีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นมากว่า 11 ปีของ “การเดินทางของไออุ่น” กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ยังคงจะให้ความช่วยเหลือสังคมและกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image