🌿กิจกรรม CSR ประจำปี 2566 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์🌿

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ได้พาตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำปี 2566 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกันทำโป่งเทียม และหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้า ในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงแปลงหญ้าที่กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ได้ให้การสนับสนุนแก่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมากว่า 14 ปี โดยทุกๆ ปีได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงแปลงหญ้ามากกว่า 200 ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารของช้าง กระทิง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่มีอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังช่วยลดจำนวนช้าง กระทิงที่ออกมาหากินและสร้างความเสียหายในพื้นที่ของเกษตรกรบริเวณรอบป่ากุยบุรีแห่งนี้อีกด้วย

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image