การสนับสนุนปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย Siam Winery Bathhouse แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

คุณวรางคณา กฤดากร ณ อยุธยา, คุณวาริท – คุณวรยุทธ อยู่วิทยา และกลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ให้การสนับสนุนปรับปรุงอาคารห้องน้ำชาย Siam Winery Bathhouse แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง จำนวน 5,500,000 บาท

โดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นการปรับปรุงอาคารห้องน้ำใหม่ทั้งหลัง ที่เดิมถูกใช้งานมานานกว่า 20 ปี และมีสภาพทรุดโทรม ไม่สะอาด อันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ หลังจากการปรับปรุงที่ใช้เวลากว่า 4 เดือน และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทำให้เด็กนักเรียนชายจำนวน 200 คน ได้มีห้องสุขาจำนวน 24 ห้อง ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่พร้อมฝักบัวสำหรับ 50 คน และลานซักล้าง ที่สะอาดเหมาะสม ถูกตามหลักสุขลักษณะ นอกจากนี้วัสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้าง ยังเป็นวัสดุอย่างดีทั้งหมด เพื่ออายุการใช้งานที่ทนทานนานหลายสิบปี และการออกแบบหลังคาเน้นอากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงสว่างส่องเข้าถึงตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานอีกด้วย

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image