กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตจากแอลกอฮอล์ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องดื่มสปาย และไวน์ โดยล่าสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้เดินทางมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรที่เป็นด่านหน้า เพื่อร่วมฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างเร็ววัน

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image