รีไซเคิล

สยามไวเนอรี่พยายามจะรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาด้วยโครงการรีไซเคิล, การจัดการขยะและสิ่งปนเปื้อน,และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่สยามไวเนอรี่, ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ และที่พื้นที่อื่นๆอีกมากมาย

article_image
article_image
article_image
article_image