เดินหน้าตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน 2564

กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ เดินหน้าตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยเหลือทางภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ด้านหน้าในการรับมือช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเดือนมีนาคม และตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องพ่นยาแบบมือโยก เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค อาหารและน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ ที่นำไปช่วยเหลือในการทำงาน ไปแล้วมูลค่ากว่า 200,000 แสนบาท

โดยคุณเจษฎาคมน์ ยงใจยุธ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ เดินทางไปมอบยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สนับสนุนเครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำดื่ม ให้กับข้าราชการในสังกัด บก.ตม. 2 โรงพยาบาลสนามชั่วคราว สตม.บางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 เมษายน 2564 มอบอุปกรณ์สำหรับการใช้งานทางแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ให้โรงพยาบาลหัวหิน ผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ถุงมือการแพทย์, น้ำยาไฮเตอร์สำหรับซักผ้าปูเตียงพยาบาล, น้ำยาทำความสะอาด, ปลอกหมอน, หมอนสำหรับคนไข้โรงพยาบาลสนาม และคลิปบอร์ดจดบันทึกทางการแพทย์

วันที่ 17 เมษายน 2564 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดตามที่โรงพยาบาลต้องการ ให้ รพ.สต.บ้านห้วยทรายงาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์, หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค, เจลล้างมือแอลกอฮอล์, ปรอทวัดไข้, เครื่องวัดความดัน, น้ำยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ และน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำและพื้น

วันที่ 22 เมษายน 2564 มอบเครื่องพ่นยาแบบมือโยก ให้แก่ชมรมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลสามร้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันและทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด

วันที่ 27 เมษายน 2564 สนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนาม เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,400 กล่อง และจะสนับสนุนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ ยังคงให้ความสนับสนุนในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังว่าเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันอย่างเร็ววันและปลอดภัยมากที่สุด

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image